Cookie Gebruiksbeleid van de Websites be.Source en Concert des Cœurs

De Websites kunnen gebruik maken van "cookies". Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

De cookies die door de Websites worden geplaatst, zijn uitsluitend bedoeld om de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk mogelijk te maken of te vergemakkelijken of om een door u gevraagde dienst van de informatiemaatschappij aan te bieden. Daarom gebruiken wij alleen cookies die "essentieel" zijn voor het gebruik van onze Websites.

De cookies die door de Websites worden geplaatst, zijn in het bijzonder bedoeld om te registreren dat u reeds bepaalde voorwaarden hebt aanvaard, dat u het system reeds gebruikt hebt, dat u reeds een bepaalde taal hebt gekozen, enz., zodat u niet telkens die handelingen moet herhalen.

U kunt uw webbrowser zo configureren dat deze de informatie verstrekt om de ontvangst van een cookie te accepteren of de mogelijkheid biedt het plaatsen van een cookie te weigeren. Deze browser kan ook reeds geconfigureerde cookies verwijderen.

Als u het plaatsen van cookies weigert, is het mogelijk dat sommige webpagina's van de Websites niet correct zullen worden weergegeven of zelfs ontoegankelijk zullen zijn en, als u de geplaatste cookies verwijdert, is het mogelijk dat u bepaalde handelingen niet kunt herhalen.