Naar de toekomst kijken door ons hun toekomst voor te stellen.

We willen een onuitputtelijke bron zijn van initiatieven,
een facilitator van concrete acties, een platform voor uitwisseling en reflectie,
dat vernieuwende oplossingen voorstelt om de waardigheid van kwetsbare ouderen te herstellen.

Onze opdracht Onze waarden Onze aanpak Onze ploeg Onze visie

Onze opdracht

be.Source is een private stichting en werd opgericht in 2010.

“De acties ondersteunen en samenbrengen om de levensomstandigheden van kwetsbare ouderen te verbeteren, is onze absolute prioriteit.”

Het in de aandacht brengen en vooral de verbetering van de levensomstandigheden van onze ouderen is een belangrijke uitdaging voor onze maatschappij van vandaag en morgen. Hoe doet men dat dan? Door lokale initiatieven te steunen, door een schakel te vormen tussen de verschillende actieve partners in de sector en door te ijveren voor een nieuw sociaal model. Samen met zijn partners wil be.Source nieuwe oplossingen uitwerken om de levensomstandigheden van onze noodlijdende ouderen te verbeteren.

beSource

Dit grote project omvat vijf domeinen van solidariteit ten gunste van de ouderen:

  • De mobiliteit
  • Het beheer van de vrije tijd
  • De strijd tegen de cognitieve achteruitgang
  • De intergenerationele relaties
  • De strijd tegen de vereenzaming
Onze waarden

TRANSPARANTIE:
be.Source geeft een getrouw en transparant beeld van haar besluiten en werkzaamheden.

LOYALITEIT EN INTEGRITEIT:
Elke stap door be.Source ondernomen gebeurt in overeenstemming met de geldende regelgeving, met respect voor de overeenkomsten en voor de persoon in het algemeen.

STRIKTHEID:
be.Source wil garant staan voor het goede bestuur van haar activiteiten en selecteert haar partners op basis van de striktheid en de integriteit die ze aantonen.

ALTRUISME :
De stichting stoelt op een civiele opvatting gericht op steunverlening aan de meest behoeftigen, ongeacht religieuze, politieke of ideologische overtuiging.

beSource

Onze aanpak
Niets mag aan het toeval worden overgelaten. De inzet is te belangrijk.

Naast het bieden van financiële ondersteuning wil be.Source tevens synergieën ontwikkelen tussen zijn partners door een platform aan te bieden voor uitwisseling en reflectie, een waaier van opleidingen en tevens advies rond zijn eigen expertisedomeinen, waaronder de communicatie, de financiën, het recht, de ethiek en het sociale ondernemerschap.

be.Source selecteert en analyseert de projecten van de VZW’s en liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor noodlijdende ouderen. Daarna bepaalt het in alle transparantie het te ontwikkelen liefdadigheidsprogramma en doelstellingen en volgt het nauwgezet de uitvoering van de programma’s op volgens voorafbepaalde kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Dit veronderstelt een nauwgezette opvolging van de bestemming van de fondsen die werden verzameld bij donateurs en sponsors.

In 2017 heeft be.Source, dankzij de inspanningen van zijn partners, niet minder dan 4.685 noodlijdende ouderen kunnen helpen. Dit vertegenwoordigt 46.487 interventies.

De werking van be.Source in een oogopslag

fonctionnement
Onze ploeg
Onze visie

beSource

"Het maatschappelijke middenveld, de academische wereld en de politiek sensibiliseren voor één van de belangrijkste problemen van onze tijd."

Onze acties en initiatieven steunen alle op solidariteit. Ze zijn het verbindingspunt tussen onze partners, onze donateurs, de experts en de academische wereld. Onze partners willen delen, samenbrengen, uitwisselen en geven, om de noodlijdende ouderen bij te staan.

Onze wens?
Aan de oorsprong liggen van een globale solidariteitsbeweging die de levensomstandigheden en de waardigheid van onze noodlijdende senioren wil verbeteren. We willen ons op internationaal niveau ontwikkelen, daar de ouderenproblematiek zich niet beperkt tot één enkel land.

We willen een bron zijn van solidariteit voor onze ouderen. We willen de mentaliteit veranderen en de kijk van de mensen op dit maatschappelijke probleem.