Banden scheppen, de vrijwilligerssector herdynamiseren, zelfbedruipende netwerken oprichten: prioritaire taken.

be.Source wenst de verschillende actoren van ons maatschappelijk leven samen te brengen. Experten, aandeelhouders, donateurs,  verenigingen. Samen kunnen we deze problematiek omvormen tot een hoopvolle en duurzame oplossing.

Onze geregistreerde universitaire leerstoel Verenigingen en liefdadigheidsinstellingen Onze partners

Onze universitaire leerstoel op naam

Het doel van be.Source is een zo groot mogelijk aantal actoren van onze maatschappij samen te brengen om het probleem van de veroudering van de bevolking aan te pakken. Discussiëren, plannen, doen vooruitgaan, veranderen en proberen deze problemen op te lossen. Het is een problematiek die ons allen aangaat en alleen samen kunnen we oplossingen bieden.

Daarom heeft be.Source beslist om een universitaire leerstoel te ondersteunen bij de KULeuven-HIVA met als thema "empowerment of underpriviledged elderly", onder leiding van professor Tine Van Regenmortel.

De centrale onderzoeksvraag is : "Hoe kunnen we ouderen in precaire situaties versterken en beter verbinden met zijn omgeving en de samenleving zodat deze een hogere kwaliteit van leven kennen?"

Verenigingen en liefdadigheidsinstellingen

Compagnons Dépanneurs
 - C. Dienst

Een degelijk verblijf voor minderbehoede mensen
T : +32 2 537 51 30
E : infoasbl@compagnonsdepanneurs.be

Compagnons dépanneurs

Croix-Rouge de Belgique


Bezoek aan huis en in rusthuizen
T : +32 2 371 31 62
E : catherine.souchon@croix-rouge.be

logo CRB

DE MUNT / LA MONNAIE 


Sociaal programma "Een brug tussen twee werelden"
T : +32 2 229 12 50
E : eenbrugtussentweewerelden@demunt.be
 

logo munt/monnaie

Atoll asbl
Een warme ontmoetingsruimte overdag
T : +32 2 733 15 51
E : atoll@belgacom.net

logo Atoll
gemachtiged door de SPBF

Soins Chez Soi asbl
Wij zorgen voor u bij u thuis
T : +32 2 420 54 57
E : info@soinschezsoi.skynet.be

Soins Chez Soi 

gemachtigd door de  SPBF

Taxistop
De Minder Mobielen Centrale van Taxistop
T: +32 2 227 93 01
E: mmc@taxistop.be

logo taxistop nl

Onze partners

Ernst YoungINGArenbergkoor

 

logo de Munt

ConcordiaMcGuireWoods