“Well-being for Seniors”: een package « Comfort – goed gevoel » voor 55Plussers

Het programma « Well-being for Seniors » biedt, aan zeer behoeftige senioren, interventies die vaak noodzakelijk zijn maar door zeer lage inkomens onbetaalbaar zijn (kiné, verpleging, pedicure,…). Het initiatief komt van de VZW «Soins Chez Soi» wiens doel is het Welzijn van de personen te bevorderen en hen zelfvertrouwen te geven.