Een methodische benadering om de meest kansarmen efficiënt te helpen

Screening

be.Source analyseert volgens transparante criteria de VZW's die zich inzetten voor kwetsbare personen. 

Overeenkomst

VZW's die door de Raad van Bestuur van be.Source werden geselecteerd, ondertekenen met de stichting een overeenkomst waarin het te ontwikkelen "liefdadigheidsprogramma" wordt omschreven, samen met de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen ervan.  In ruil hiervoor financiert be.Source, geheel of gedeeltelijk, het vooraf vastgestelde programma voor een bepaalde duur. Het programma kan ofwel de versterking van een welbepaalde missie van de vzw inhouden, ofwel het creëren van een nieuwe activiteit die overeenstemt met de wensen, behoeften en competenties van de VZW. 

Hulp op het terrein

In het kader van het programma kan de stichting haar partners advies verlenen in de domeinen waarin zij deskundig is, met name communicatie, financiën, recht, ethiek, artistieke creaties en ondernemerschap. 

Follow up

be.Source bewaakt de goede uitvoering van de programma's volgens vooraf bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Reporting

be.Source wil nagaan waarvoor de fondsen worden gebruikt die bij donors en sponsors werden vergaard en deze resultaten indien nodig meedelen via zijn communicatiekanalen.