Singing Seniors voor

"Een Brug tussen twee Werelden"
"Singing Seniors" : een smakelijk cocktail van muziek, koor en opera voor minderbedeelde senioren

Sinds 2016, ondersteunt be.Source "Een Brug tussen twee Werelden", het sociale programma van het Koninklijk Theater de Munt. Dit programma heeft als doelstelling aan de meest behoeftigen (voor het merendeel ouder dan 55 jaar) toegang te geven tot cultuur, zang en opera.

"Singing Seniors" stelt deze personen een hele reeks muzikale en culturele activiteiten voor, die ofwel bij de Munt of in bejaardentehuizen van het OCMW kunnen worden uitgevoerd, zoals: koorzangateliers, kamermuziekconcerten, rondleidingen in de Munt, sensibilisatie naar de wereld van muziek, zang en opera, als ook toegang tot de voorstellingen van de Munt.