Terugblik

De private stichting be.Source werd in 2010 in Brussel opgericht. De stichting wil organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk (VZW's) steunen om het lot van minstbedeelden te verbeteren.

Waarden

Transparantie: be.Source biedt al haar partners een eerlijk en transparant beeld van alle beslissingen en activiteiten van de stichting;

Loyaliteit en Integriteit: bij elk initiatief laat de stichting zich leiden door de plaatselijke reglementering, leeft zij alle akkoorden na en brengt zij respect op voor de persoon;

Nauwgezetheid: be.Source garandeert de toepassing van de principes van goed bestuur bij alle activiteiten. De partners van be.Source worden onder andere op grond van hun rechtlijnigheid en ethische waarden geselecteerd;

Onbaatzuchtigheid: de stichting steunt op het principe van burgerzin en hulp aan personen die dit het meeste nodig hebben, zonder onderscheid naar godsdienstige, politieke of ideologische overtuiging.