Doel

Het doel van be.Source is, zowel in België als in het buitenland, het welzijn en het levenskader van de minderbedeelde senioren te verbeteren en de intergenerationele uitwisselingen te bevorderen door lokale initiatieven of andere instellingen financieel te ondersteunen door het inzamelen van fondsen.

Prioriteiten

De stichting spitst haar projecten toe op huisvesting, gezondheid en onderwijs om betere levensomstandigheden aan de meest hulpbehoevenden aan te bieden.

Haar project "Hulp aan Senior, Hulp door Senior" ontwikkelt zich in die zin en richt zich meer bepaald tot minderbedeelde senioren boven de 55 jaar.

Momenteel is be.Source actief in België, maar in de toekomst wil ze haar activiteiten ook in andere Europese landen ontwikkelen.