De ouderdom is een onuitputtelijke bron van rijkdom.

Bij be.Source zijn we ervan overtuigd dat ouderdom een onuitputtelijke bron van rijkdom is. Daarom willen we de blik die de maatschappij op onze ouderen heeft, veranderen.
We zijn er ook van overtuigd dat ouderen die in nood verkeren niet aan hun lot kunnen worden overgelaten en dat elke actie in hun voordeel onze steun verdient.

Over be.Source Onze acties Ons netwerk

DE CIJFERS

Tegen 2050 zal meer dan 30% van onze bevolking 65 of ouder zijn (WHO, World Report on Ageing and Health 2015).
Het is een vaststaand feit dat de veroudering van onze bevolking, in combinatie met het risico op armoede en sociale uitsluiting, een uitdaging vormt voor onze generatie, en nog meer voor de volgende generaties.
Daarom is de ondersteuning en vereniging van acties om de levensomstandigheden van kwetsbare senioren te verbeteren een absolute prioriteit voor be.Source.

"De veroudering van onze bevolking is een uitdaging."

Augmentation de la population
Source: Eurostat, ​​​​​ec.europa.eu/population-data
BELGIË
Taux de risque de pauvreté
Source: Source: statbel.fgov.be​​​​​/
pauvrete-et-conditions-de-vie
6 december 2017 Inhuldiging ATOLL Zuid

Op woensdag 6 december heeft de vzw ATOLL een tweede centrum voor dagopvang ingehuldigd op de benedenverdieping van een modern gebouw genesteld in een groene oase.

Atoll’s eerste onthaalcentrum, dat in 2003 in Etterbeek werd geopend, kent een bijzonder succes. Vandaag worden zo'n een vijftigtal ouderen uit het Brusselse door Atoll van maandag tot en met vrijdag ontvangen.

De voorgestelde activiteiten laten aan de senioren toe om zo veilig mogelijk in hun eigen levensomgeving te mogen verblijven en ondertussen te worden opgevangen in een plaats waar het welzijn, en het menselijk karakter essentieel is.

5 December 2017 Inhuldiging leerstoel aan de KU LEUVEN

Op 5 december,  werd de be.Source leerstoel ingehuldigd  
aan de KU Leuven - HIVA, in aanwezigheid van de rector van de KU Leuven.

Deze Leerstoel 'Empowerment of Underprivileged elderly', onder leiding van professor Tine Van Regenmortel van het HIVA-instituut, heeft als doel om onderzoek over ouderen in onze samenleving te promoten, met bijzondere aandacht voor ouderen die financiële moeilijkheden hebben. "We wensen meer evidence-based data te bekomen over de psychosociale aspecten van ouderen (bv. eenzaamheid). Gegrond in de visie van empowerment streven we naar een positiever imago van ouderen en meer sociale solidariteit in onze samenleving. Partnerschap tussen wetenschap, praktijk, beleid en doelgroep is hierbij onontbeerlijk. Dit wordt bewerkstelligd via het concept van ‘Empowerende Academische Werkplaats’."

photo chaire universitaire